Site/polish/learn-more

From SolidCoin Wiki

Jump to: navigation, search


SolidCoin to unikalny na skalę światową projekt mający na celu zrewolucjonizowanie mechanizmów dokonywania transakcji w obrębie Internetu. Tutaj dowiesz się podstaw, czym tak naprawdę jest SolidCoin i co może Tobie zaoferować? Zatem czym jest SolidCoin?

SolidCoin to wirtualna waluta działająca na zasadzie wolnego oprogramowania w obrębie sieci p2p. Oferuje anonimowe, tanie, nieodwracalne i zdecentralizowane transakcje monetarne.

Nic Ci to nie mówi? Nie przejmuj się. Poniżej postaramy się wyjaśnić bardziej zrozumiale.

Sieć

Sieć zapewnia istnienie SolidCoin. Składa się z wielu połączonych ze sobą elementów, których działanie wyjaśnimy dla Ciebie w Twoim ojczystym języku ;-)

Nody - (ang. Nodes) maszyna, komputer, serwer, klient.

Nody to komputery, na których działa oprogramowanie umożliwiajacy funkcjonowanie sieci SolidCoin. Przechowują informacje o transakcjach. Udostępniają je i zabezpieczają sieć. Mogą być również wykorzystywane do wysyłania, odbierania i poglądu transakcji.

Sieć SolidCoin składa się z wielu nodów, które są ze sobą połączone i które nieustannie wymieniają się informacjami o zmianach mających miejsce w obrębie sieci. Wszystkie nody przechowują historię działania sieci jako zabezpieczenie przed ewentualnymi atakami czy utradą danych. Zapewniają również równouprawnienie i określają charakter waluty SolidCoin. Każdy użytkownik może wykorzystać swój komputer w celu zabezpieczenia i ochrony sieci.

Jeżeli zdecydujesz się pobrać program SolidCoin - będziesz pomagał współtworzyć sieć.

Łańcuch bloków (ang. block chain)

Łańcuch bloków to zapis informacji o poszczególnych blokach, które zawierają informacje o wszystkich transakcjach w obrębie sieci SolidCoin.

Zdecentralizowana natura SolidCoin sprawia by każda transakcja w obrębie sieci była jawna. Tym samym komputery pełniące funkcje nodów wiedzą, że transakcja miała miejsce. Nie ma możliwości by wykorzystać środki walutowe należące do innego użytkownika. Chyba, że posiada się jego indywidualny klucz kryptograficzny. Złamanie szyfru klucza zajęłoby tysiące lat wykorzystując całą moc komputerów istniejących na Ziemi. Była by to strata czasu i zasobów.

Każdy komputer nod działający w obrębie sieci, jest zsynchronizowany z innymi komputerami w oparciu o najbardziej zaufany łańcuch bloków. Nody definiują, który blok zyskuje status najbardziej zaufanego poprzez długość bloków. W tym miejscu istnieje również ryzyko ataku określanego jako 51% na który podatne są inne kryptowaluty. SolidCoin z powodzeniem rozwiązuje ten problem.

Każdy blok zawiera informacje o najnowszych transakcjach i w momencie wygenerowania kolejnego bloku, przekazuje ją dalej. Każda transakcja wchodząca w skład bloku musi posiadać jedno potwierdzenie. Ilość potwierdzeń wzrasta wraz z kolejnymi wygenerowanymi w sieci blokami. Po uzyskaniu 6 potwierdzeń, żadne transakcja w obrębie sieci nie może zostać cofnięta uzyskując statuś "potwierdzonej".

Adresy

Adres to po prostu przypadkowy ciąg znaków, który defniuje źródło i cel z którego są wysyłane i otrzymywane środki. Wszystkie adresy są powiązane z kryptograficznym kluczem omawianym wyżej. Umożliwia to generowanie większej ilości adresów przypisanych do jednego klucza.

Przykładowy adres może wyglądać tak: sXNaMoYBocjcQJRLK53dkaQ5mWuKfvHB9f - ten należy do twórcy i założyciela SolidCoin, RealSolida.

Poziom trudności

Poziom trudności w obrębie sieci definiuje ilość mocy komputerowej niezbędnej do wykorzystania by wygenerować kolejny blok. Poziom trudności wzrasta wraz ze zwiększającą się mocą komputerów (nowymi użytkownikami). I odwrotnie, poziom maleje wraz ze spadkiem mocy sieci.

Powyższy mechanizm umożliwia ciągłość generowania kolejnych bloków przy stabilnym poziomie kursu. Dzięki czemu proces przyrostu generowanych środków jest proporcjonalny do zapotrzebowania na nie. Działa to korzystnie na kurs waluty i jej ekonomiczny aspekt.

KOLEJNE INFORMACJE NIEBAWEM